OPEN ACCESS pISSN 2234-3806
eISSN 2234-3814

Cited by CrossRef (1)

  1. Li Zhang, Xiaerbanu Nizhamuding, Hao Zheng, Jie Zeng, Xinyi Yuan, Zijia Ma, Weiyan Zhou, Chao Zhang, Tianjiao Zhang, Chuanbao Zhang. An LC–MS/MS method for serum cystatin C quantification and its comparison with two commercial immunoassays. 2024
    https://doi.org/10.1515/cclm-2023-0821